Schrijen Boekbinders & Boekrestaurateurs

Restauratie

Dat het restaureren van boeken handwerk is, spreekt voor zich. Zo ook dat daarbij veel gebruik gemaakt wordt van ambachtelijke technieken. Echter alleen het gebruik maken van ambachtelijke technieken is tegenwoordig niet toereikend. Die combinatie van toepassen van moderne technieken met onze ambachtelijkheid zorgt er voor dat we betere resultaten bereiken op het gebied van boekrestauratie: het gebied waarop we op een jarenlange ervaring kunnen bogen.

Als voorbeeld voor het samengaan van moderne technieken met ons ambachtelijk procedé noemen we de toepassing van de vriesdroogtechniek. Schrijen Boekbinders & Boekrestaurateurs was , zoals reeds elders aangegeven, in 1986 het eerste bedrijf dat deze techniek in Nederland benutte.

De firma Schrijen restaureert en adviseert over restauratie van banden van boeken, incubabelen en handschriften van voor ongeveer 1850. Deze banden kunnen uitgevoerd zijn in leer, perkament, brokaatstof of half leer en half papier en eventuele andere combinaties van de genoemde materialen.

Ook restauratie van metalen klampen, muiters, papierrestauratie, schimmelbestrijding, waterschadebehandeling, vriesdrogen, conservering van oude banden, herstel van papierschade, mechanische en chemische reiniging van besmette objecten (zoals verwijderen van cellotape, schimmels en ongedierte als zilvervisjes, motten en houtworm), materiaal gebruik, re-conditionering, enz. behoren tot de mogelijke diensten waarmee wij u kunnen helpen.